...

Zarządzanie projektami marketingowymi i biznesowymi

Świadczę kompleksowe usługi w zakresie zarządzania projektami, specjalizując się w obszarze marketingu i biznesu. Dzięki doświadczeniu i zdobytej wiedzy przez ponad 8 lat realizacji zadań na etacie oraz jako Twodi Management zapewniam skuteczne i efektywne prowadzenie projektów, wspierając Twoją firmę oraz przedsiębiorstwo w osiąganiu strategicznych celów biznesowych.

1.     Planowanie i Strategia:

·        Tworzenie klarownych i realistycznych planów projektów.

·        Opracowywanie strategii skrojonych na miarę potrzeb klienta.

·        Ustalanie celów biznesowych i marketingowych.

 

2.     Monitorowanie Postępów:

·        Systematyczne śledzenie postępu projektu.

·        Identyfikowanie i rozwiązywanie ewentualnych problemów w trakcie trwania projektu.

·        Zapewnienie terminowej realizacji etapów projektu.

 

3.     Kontrola Budżetu:

·        Szczegółowe zarządzanie budżetem projektu.

·        Minimalizowanie ryzyka nadmiernego wydatkowania.

·        Regularne raportowanie finansowe.

 

4.     Optymalizacja Zasobów:

·        Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych.

·        Zapobieganie nadmiernemu obciążeniu pracowników.

·        Doskonalenie procesów w trakcie trwania projektu.

  

Usługa zarządzania projektami marketingowymi i biznesowymi stanowi klucz do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Działając jako partner strategiczny, pomagam klientom w wykorzystaniu pełnego potencjału ich projektów i osiągnięciu trwałego sukcesu.

Korzyści zarządzania projektami:

1.     Zwiększenie efektywności:

·        Skuteczne zarządzanie projektami przekłada się na osiąganie celów w terminie.

·        Eliminacja zbędnych opóźnień i problemów.

2.     Oszczędność czasu i kosztów:

·        Optymalne zarządzanie zasobami przekłada się na minimalizację kosztów.

·        Skrócenie czasu trwania projektu dzięki lepszej organizacji.

3.     Doskonała komunikacja:

·        Clear i regularna komunikacja zapewnia zrozumienie celów projektu.

·        Unikanie nieporozumień i błędów wynikających z braku komunikacji.

4.     Zwiększenie satysfakcji klienta:

·        Terminowe dostarczenie projektu zgodnie z oczekiwaniami klienta.

·        Dopasowanie strategii do indywidualnych potrzeb i celów biznesowych.

5.     Budowanie potencjału zespołu:

·        Rozwój umiejętności członków zespołu poprzez efektywne zarządzanie projektem.

·        Zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników.

Wybrane realizacje i nadzór projektów na etacie:

Projekty wykonane w latach 2016 – 2023 oraz obecnie. 

1- Organizacja targów w Paryż 2022 / 2023 

– Kompleksowa realizacja i nadzór nad targów w Paryżu 2024 

– Nowy przekaz marketingowy w socialmedia; użycie kolorów firmy 

–  Organizacja targów w Monako 2022; 2023 

– Organizacja eventów CSR;

– Organizacja 2 eventów firmowych na ponad 100 osób;

– Uzyskanie dofinansowania na udział w targach zagranicznych; 

 

– Aktualizacja katalogu produktowego; 

– Projekt nowego stoiska mobilnego na lokalne targi; 

– Odświeżenie gadżetów reklamowych; 

– Współpraca z YouTuberem – seria filmów o nowym produkcie – ponad 60 000 wyświetleń;

– Budowa strategii marketingowej w branży rolniczej na rok 2021 

– Brand firmowy z okazji 25 lecia firmy: współpraca z regionalnym browarem –  piwo reklamowe;

–  UZYSKANE DOFINANSOWANIA na ok. 450 000 zł – FUNDUSZ EKSPORTOWY;

– Tworzenie materiałów handlowych do promocji aplikacji mobilnej;

– Realizacja kampanii reklamowych w czasopismach branżowych;

– Koordynacja wywiadu branżowego z klientem na YouTube – ponad 50 000 wyświetleń;

–  Umawianie wywiadów klientów w serwisach branżowych;

– Projekt odzieży firmowej dla pracowników – promowanie nowego produktu;

– Projekt i nadzór nad realizacją specjalistycznych etykiet na całą linię urządzeń 

– KATALOG PRODUKTOWY URZADZEŃ ROLNICZYCH  – Polska; rynki zagraniczne (120 stron);

– Kompleksowa organizacja targów w branży rolniczej – 2021 (budżet ok. 50 tys. zł);

– Event promocyjny – ponad 100 osób;

– Koordynacja targów branżowych za granicą – (Budżet ok 30 000 zł);

– Projekt katalogu produktowego (50 stron);

–  Prezenty świąteczne dla klientów z regionalnymi produktami 

– Marketing i projekty promocyjne osiedla mieszkalnego domków szeregowych

 

– Strategia promocji nowego produktu w Internecie na rynki zagraniczne;

– Koncept stoiska na targach zagranicznych; koordynacja działań z firmą montażową z Wrocławia; logistyka całych targów w Niemczech; nowe materiały promocyjne 

Projekty własne / TWODI:

1) realizacja strony internetowej / portfolio www.twodi.pl

2) wdrożenie marki INSTALRUS oraz projekt strony www.instalrus.pl  -> sprawdź

3) stworzenie marki kosmetycznej MONIMI – strefa piękna -> sprawdź

4) wdrożenie marki KODYFINE oraz budowa sklepu internetowego -> sprawdź

5) rozwój start up’u / platformy sprzedażowej – TWORZĘ SPRZEDAJĘ  – tworzesprzedaje.pl -> sprawdź

6) stworzenie marki Mikro-MP oraz strony internetowej www.mikro-mp.pl -> sprawdź

7) wdrożenie marki RUCIK GARAGE -> sprawdź

8) projekt strony internetowej dla MAK – STUDIO -> sprawdź 

9) wdrożenie marki usługowej HOLMENS 

10) wdrożenie wideo contentu dla BARBER HOUSE -> sprawdź 

Opisz swój projekt!

    Polityka prywatności

    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.